e-ihaleEK11 OTV1B Dökümü TasişMerkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)Hal Kayıt SistemiESBİSFikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunmasına Yönelik E-başvuru Dönemi Başladı.NCTSElektronik BeyannameE-Garanti E-SSHY Belgesi ve Muafiyet İşlemleriİşlemi Tamamlanan Yeni Hızlı Kargo BeyannameleriTezkiye ListeleriEski Kağıtsız BeyannameDetaylı Beyan Durum SorgulamaMobil GümrükGümrük Kapıları İçin Anlık Saha Yoğunluk DurumuNakit Kontrol ProgramıGÜVAS (Gümrük Veri Ambarı Sistemi)EDI / XML Referans ve MesajlarıTaşınan Özet Beyan SorgulamaTicaret Sicil UygulamalarıKonteyner ve Liman Takip SistemiGecikme Faizi HesabıKooperatif Unvan SorgulamaKooperatif Ortakları Bilgi GirişiBakanlık Evrak SorgulamaSGB.NETBirlik Beyanname Kripto SorgulamaMerkezi BİLGE Şifre Değiştirme ProgramıBilge Kullanıcı İşlemleri (Eski)Telafi Edici VergiGemi Takip ProgramıFirma Dosya Takip Sistemi (Yeni)Yetkili Gümrük Müşaviri SistemiAntrepo Web UygulamasıBeyanname Geçiş BelgesiSosyal Tesis Muhasebe İşlemleri
https://twitter.com/
Nurettin CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların ListesiGümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hakkında Önemli DuyuruToptancı Hal Konseyi İlk Defa ToplanıyorLiman Ücret Genelgesine İlişkin DuyuruTürkiye Geneli Tasfiye Haberleri (9- 18 Aralık 2014)GÜVAS İsim Alanı Değişikliği5/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Yayımlanmıştır.Kıymet Bildirim Formunun Elektronik Ortama Aktarılmasına İlişkin Duyuruİran Makamlarınca Başlatılan Mühür Takma Uygulaması Nedeniyle Gürbulak Gümrük Sahasına Girişler SınırlandırıldıÖn Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Önemli Düzenlemeler GetiriyorVeri Bülteni Hakkında Değişiklik DuyurusuGümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hakkında DuyuruTürkiye Geneli Tasfiye Haberleri (25 Kasım- 3 Aralık 2014)İhtisas Gümrüğünde Yapılacak Değişiklikler20 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı Alınacak Transit Rejimini Müteakip Bilge Sisteminde Yapılan işlemler Konulu Genelge2015 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Açıklamaİhtisas Gümrüğü Uygulaması Hakkındaki DuyuruTürkiye Geneli Tasfiye Haberleri (17/11/2014 - 03/12/2014)Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı2014 Yılı Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına İlişkin DuyuruTürkiye Geneli Tasfiye Haberleri (10- 19 Kasım 2014)Sistem Çalışması Duyurusu2014 Yılı Ekim Ayı Gümrük İşlem Süreleri Yayımlandı Türkiye Geneli Tasfiye Haberleri (04 Kasım-19 Kasım 2014)5358 Rejim Kodu Bilge Sistemi'ne TanıtıldıE-İhale Duyurusu ve Türkiye Geneli Tasfiye Haberleri (27 Ekim - 13 Kasım 2014)ÖSYM Başkanlığınca 2014/2 EKPSS Sonuçlarına Göre Ticaret İl Müdürlüklerine Atanmaya Hak Kazananların ListesiTürkiye Geneli Tasfiye Haberleri (21 Ekim- 5 Kasım 2014)Türkiye Geneli Tasfiye Haberleri (14 Ekim-23 Ekim 2014)
Dış Ticaret Bülteni
AEO Firma ListesiAEO "Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması"2014 Mali Yılı Bütçesi TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu Sunumu6502 Sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkında KanunPerakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun TasarısıESBİS - Esnaf ve Sanatkar Bilgi SistemiMERSİS - Merkezi Sicil Kayıt Sistemi“Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016Yeni Türk Ticaret Kanunu