Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci'nin 2016 Mali Yılı Bütçe Sunumu (03 Mart 2016)

Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci'nin 2016 Mali Yılı Bütçe Sunumu (03 Mart 2016)


​Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
2016 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bütçesini sunmak ve bu vesile ile Bakanlık faaliyetleri, hedefleri hakkında bilgi vermek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım.
Bakanlığımız iç ticaretin tüm yönlerini ve gümrükler aracılığıyla da dış ticaretin tüm akışını düzenlemektedir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak,
 • İç ticaretten dış ticarete,
 • Gümrük işlemlerinden lojistik merkezlerine,
 • Kaçakçılıkla mücadeleden tasfiyelik hale gelen eşyanın ekonomiye tekrar kazandırılmasına,
 • Esnaf ve sanatkârdan kooperatiflere,
 • Tüketici haklarından piyasa gözetimi ve denetimine kadar birçok alanda önemli yetki ve görevler üstlenmiş bulunuyoruz.
Bakanlık olarak önceliklerimiz;
 • Yasal ticareti kolaylaştırmak,
 • Yasadışı ticaretle daha etkin mücadele etmek,
 • Gümrük işlemlerinden kaynaklanan bürokratik işlemleri azaltarak işlem maliyetlerini minimum düzeye indirmek,
 • İç ve dış ticarette tam otomasyonu sağlayarak, ticaret erbabımızın rekabet gücünü artırmak,
 • Böylece ülkemizi daha kolay ve güvenli ticaretin merkezi haline getirmektir.
Çalışmalarımızı elektronik sistemleri esas alan ve sınır geçişlerini hızlandıran, bu sayede tüm işlemleri mümkün olan en kısa sürede ve en güvenilir şekilde tamamlanmasını sağlayan projeler ve faaliyetler üzerine yoğunlaştırdık.
 • 2015 yılında tüm sınır kapılarımızdan; 8 milyon 303 bin 275 araç; 113 milyon 481 bin 318 yolcu giriş ve çıkışı olmuştur.
 • Gümrüklerimiz aracılığıyla 2015 yılında, ülkemiz merkezi yönetim vergi gelirlerinin yüzde 20,82’sine tekabül eden 84 milyar 851 milyon lirayı tahsil ettik.
 • 2015 yılında 69 bin 330 firmamız ihracat, 77 bin 77 firmamız ithalat işlemi yaparak toplamda 351 milyar dolarlık dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 
 • 2002 yılında 209 ülkeye ihracat yapılırken 2015 yılında 221 ülkeye ihracat yapılır hale gelmiştir.
 • 2002 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün sayımız 9 iken 2015 yılında 31 üründe milyar doların üzerinde ihracat yaptık.
 • 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 2002 yılında 8’den 2015 yılında 32’ye çıkmıştır.
 • 2002 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan 5 şehrimiz bulunmakta iken bugün 15 şehrimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmaktadır.
Birileri Türkiye’yi kendi kabuğuna kapatma senaryoları yazarken, biz Türkiye’nin kapılarını dünyaya açıyoruz.
Gümrük kapılarımızı artan dış ticaret hacmimize, ihtiyaç ve taleplere göre yeniliyor, tam otomasyona kavuşturuyoruz.
Bunun son dönemdeki örnekleri Dilucu ve Çıldır/Aktaş Gümrük Kapılarıdır.
Yeniden inşa çalışmaları devam eden Halkalı Gümrük İdaresi ile Esendere Gümrük Kapısını 2016 yılı içinde hizmete almayı hedeflemekteyiz.
Bundan sonraki dönemde öncelikle Sarp, Hamzabeyli, Gürbulak, Kapıköy  ve Dereköy Gümrük Kapıları yeniden inşa edilecektir.
2015 yılında; Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Bolu, Kütahya, Iğdır, Niğde,  Aktaş Gümrük Müdürlükleri faaliyete geçirilmiştir.
Buna ilaveten yeni olarak Adıyaman, Sinop,  Ordu-Giresun Havalimanı, Amasya Gümrük Müdürlükleri kurulmuştur.
Bakanlık olarak hedefimiz; tüm gümrük işlemleri açısından maliyetleri düşürmek, kırtasiyeciliği bertaraf etmek ve işlem süresini azaltarak eşyanın bir an önce nihai varış noktasına ulaşmasını sağlamaktır.
35 ülkenin elektronik ağlarla birbirine bağlandığı Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olmamız ile taşımacılarımız ülkemizin en doğusundan Avrupa’nın en batı noktasına yaklaşık 5 bin 500 Km’yi tek bir beyanname ile geçebilmektedir.
Tek Durak çalışmalarımız ile Kara hudut kapılarımızda halihazırda duruma göre 6-7 aşamada yapılan kayıt ve kontrol işlemleri asgari düzeye indirilmektedir.
Yetkilendirilmiş Yükümlü; uygulaması ile ticaret erbabımıza ihracat ve ithalat işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirebilme, daha az ve öncelikli muayene kolaylıkları ve teminat avantajları başta olmak üzere pek çok basitleştirilmiş ve hızlandırılmış usullerle zaman ve maliyet tasarrufu kazandırılmaktadır.
2015 yılında uygulamaya başladığımız yeşil hat ile yetkilendirilmiş yükümlülerin bekleme süreleri önemli ölçüde azaltılmıştır.
64. Hükümet Eylem Planımızda da yer alan Tek Pencere; gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan temin edilmesini ve işlemlerin tek noktaya yapılacak başvuru ile tamamlanmasını sağlayan sistemdir.
14 kurum ve kuruluş ile Tek Pencere Sistemi E-belge uygulaması hayata geçirilmiştir.
2016 Eylem Planımızda yer aldığı üzere TIR Sistemi’ne ilişkin teknik altyapısı hazırlanan elektronik TIR’a dünya çapında öncülük ediyoruz.
Bu çerçevede, İran ve Gürcistan ile e-TIR pilot projelerini başlattık.
e-TIR Projeleri ile ulusal gümrük sistemleri ve diğer paydaşlar arasında güvenli veri değişimini sağlamayı ve eşyanın ülkeler arası düzenli, güvenli ve hızlı aktarımını mümkün kılmayı amaçlıyoruz.
DÜNYADA İLK DEFA TIR sisteminde gümrükler arası veri paylaşımı bu projeyle ortaya konmuş olacaktır.
Son dönemde dünyanın önde gelen ülkelerinin de üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olan; “yolcu bilgilerinin seyahat öncesi alınarak risk analizine tutulmasıVarış Öncesi Yolcu Bildirim Projesiyle ülkemizde de hayata geçirdik.
“Varış Öncesi Yolcu Bildirimi” projesi ile yolcu bilgilerinin seyahat öncesi alınarak risk analizi yapılmaktadır.
Taşıt Onay Belgeleri Elektronik Ortama aktarılmış, taşıtlara ilişkin bilgilere, elektronik ortamda erişilmesi sağlanarak hem gümrük idareleri, hem de taşımacılar açısından zaman tasarrufu sağlanmaktadır.
Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması ile kıymet kontrolü daha etkin yapılmasını sağlamakta ve kâğıt ortamında beyannameye eklenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.
Turistik Kolaylıklar Kapsamında Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Önbeyan Uygulaması ile;
Ülkemize özel araçlarıyla giriş yapan tüm kişilerin bilhasssa da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız beklemeksizin yurda giriş yapacaklardır.
Bunun için kişilerin seyahatleri öncesinde kendilerine ve taşıtlarına ait bilgileri kaydettikleri ve gümrük kapısına gelindiğinde görevli memur tarafından, beyan edilen bu bilgilerin kontrol edildiği bir önbeyan uygulaması oluşturulacaktır.
Konteyner ve Liman Takip Sisteminin kurulumuyla; ülkemize giriş yapan eşyanın limana gelişinden limandan ayrılışına kadar liman idaresince gerçekleştirilen tüm işlemlerin gümrük idaresince elektronik ortamda takibi amaçlanmaktadır.
Sistem sayesinde, gümrük denetimlerinin etkinliği artırılacak, limanda işlemlerin hız kazanması ile firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlanacaktır.
Gümrük Laboratuvarlarının Yenilenmesiyle; 5 gümrük laboratuvarımız tüm dünyada kullanılmakta olan en ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılarak gümrük işlemleri açısından gerekli tüm analizleri yapabilir duruma getirilmiştir.
Diğer gümrük işlemlerinde olduğu gibi gümrük laboratuvarlarındaki kağıt ortamındaki tüm işlemler de aşamalı olarak elektronik ortama taşınmaktadır.
Bu amaçla oluşturulan Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı (LARA) ile tescil edilmiş gümrük beyannamesi muhteviyatı eşyanın laboratuvara sevkinden itibaren tüm işlemler elektronik ortamda yürütülmektedir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Bakanlığımızca gümrükler alanında yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük işlem süreleri gözle görülür biçimde azalmış, ticaret erbabının gümrük işlemlerini daha hızlı tamamlayarak zaman ve maliyetlerden tasarruf yapmaları sağlanmıştır.
2002 yılında ihracat beyannamelerinin %3’ünün işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandırılırken, 2015 yılında bu oran  %64’e ulaşmıştır.
İlk yarım saatte işlemleri tamamlanan beyannamelerin oranı 2002 yılında %35 iken; 2015 yılında %81 olmuştur.
2015 yılı verileri ile 2002 yılına ilişkin veriler kıyaslandığında, bir ihracat beyannamesinin ortalama işlem süresinin önemli ölçüde kısaldığı görülmektedir.
2002 yılında bir ihracat beyannamesinin işlemleri ortalama olarak 10 saat 10 dakika iken, bu süre şu anda 2 saat 37 dakikaya düşmüştür.
2015 yılında ithalatta işlem gören gümrük beyannamelerinin; %56’sının işlemleri ilk sekiz saatte, %71’inin işlemleri ise ilk 24 saat içinde tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hale gelmiştir.

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri;
Bakanlığımızca ülkemizi, dış politika önceliklerimizle uyumlu olarak, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin daha kolay ve güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek vizyonuyla; ikili, bölgesel ve çoktaraflı uluslararası platformlarda aktif politika takip edilmektedir.
Suriye’de yaşanan olumsuzluklar nedeniyle bu ülkeye açılan hudut kapılarımızda en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınarak hizmet verilmektedir.
Suriye kapılarımıza personel takviyesi ve teknik cihazlarla güçlendirdik.
Bu kapsamda, eşyalar tamamıyla fiziki muayeneye tabi tutulmakta, kişilerin girişinde ise BİYOMETRİK VERİLER alınarak ve YÜZ TARAMA SİSTEMLERİ kullanılarak izin verilmektedir.
Cilvegözü ve Öncüpınarda backscatter/mobil tarama sistemlerimiz var.
Gözün göremeyeceği ulaşılamayacak yerleri görecek teknik cihazlarımız, yoğunluk ölçüm cihazlarımız ve radyoaktif madde kontrolü sağlayan cihazlarımız var.
Ayrıca, özellikle patlayıcı maddeler konusunda uzman dedektör köpeklerimizi de bu kapılarımızda bulunmaktadır.
 
Rusya’ya ile yaşanan gelişmeler sonrasında ihracatçılarımızın mağdur olmaması adına hükümetimizce alınan önlemlere Bakanlık olarak katkıda bulunduk.
Bu kapsamda, ihracı yapılan ancak geri gelen eşyanın gümrük işlemleri öncelikli olarak yapılmıştır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Dış politikamıza uygun olarak bölge ülkelerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.
Bu kapsamda; Kaçakçılıkla daha etkin mücadele etmek amacıyla Bakanlığımızın diğer ülke gümrük idareleri ile doğrudan işbirliğine imkan sağlayan ve karşılıklı idari ve teknik işbirliğinin yasal altyapısını oluşturan 63 Gümrük Alanında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması imzalanmıştır.
Başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere Balkan Ülkeleri, İslam Ülkeleri ve Afrika Ülkeleri’ne yönelik teknik yardım faaliyetlerimize devam edilmiştir.
Tarihi İpek Yolunu tekrar canlandırmak amacıyla,  ipekyolu güzergahındaki gümrük idareleri arasında oluşturulan “İpek Yolu Girişimi”nin başlatılmasında Bakanlığımız öncü rol oynamıştır.
2008 yılında Bakanlığımızca başlatılan bu girişimle, Gümrük İdareleri’nin ticaretin kolaylaştırılmasındaki kilit rolü de dikkate alınarak hudut kapılarında gümrük işlemlerinin işbirliği içerisinde yürütülmesi ve tarihi İpek Yolu’nun ticaret erbabı için tercih edilir olması hedeflenmektedir.
Yine Ülkemizin önerisi ile hayata geçirilen “Kervansaray Projesi” ise İpek Yolu üzerinde bir rota ve bu rota üzerinde çalışma yapılacak sınır kapılarının belirlenmesi ve sonrasında sınır geçişlerine engel teşkil eden unsurların bertaraf edilmesine yönelik eylem veya proje tesisini içermektedir.

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri;
Bakanlığımızın asli görevlerinden birisi olan kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam etmektedir.
Kaçakçılıkla mücadele ederken ülkemizin ekonomik hedeflerinde herhangi bir sapma, ticaretin akış hızında yavaşlama olmamasına özen gösteriyoruz.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, kaçakçılıkla mücadelede kullanılan teknik cihaz ve sistemleri hem nitelik hem de nicelik olarak geliştiriyoruz.
İzmit/ Yarımca Limanında ülkemizde ilk kez kullanılan 1 Araç ve Konteyner Hızlı Tarama Sistemi faaliyete geçirilmiştir.
Dilucu ve Çıldır/Aktaş gümrük sahaları ile Tekirdağ/Asyaport Limanına kurulan Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri ile x-ray tarama sistemlerimizin sayısı 42’ye yükselmiştir.
Öte yandan, Habur gümrük sahasında güvenliğin sağlanmasına yönelik özellikle patlayıcı ve mühimmat tespitinde etkin kullanılan ZBV Backscatter türü tarama sistemi temin edilmiştir.
Yine, teknik kapasitemizi güçlendirme kapsamında, geçtiğimiz yıl Dilucu ve Çıldır/Aktaş Gümrük Sahalarına 3’er adet olmak üzere toplamda 6 Bagaj Tarama Cihazının kurulumu tamamlanmıştır.
Yüz Tarama Sistemleri, kara sınır kapılarımızda kullanılmaktadır.
18 mobil bagaj tarama sisteminin kurulumuna Mart ayı içerinde başlanacaktır.
Transit eşya taşıyan araçların uydu üzerinden takibini sağlayan 6.000 mobil ünitelik ilave araç takip sisteminin alımı tamamlanarak mobil ünite sayımız 9 bin 250’ye ulaşmıştır.
2014-2015 yıllarında 10 adet devriye botu ve 25 adet kara devriye aracı alınmıştır.
Komuta Kontrol Merkezimizi son teknoloji ile tümüyle yeniledik.
Merkezimizde kaçakçılıkla mücadele ile saha güvenliği ve yoğunluğu açısından önemli geçiş noktaları ve riskli alanlar 24 saat canlı olarak izlenmektedir.
Gümrük kapıları ve limanlarımızda kullanılan tarama sistemlerinden alınan       X-Ray görüntüleri veri yönetim sistemi üzerinden kontrol edilmektedir.
Tüm bu teknik altyapı ve insan kaynağımıza yaptığımız bu yatırımlarla doğru orantılı olarak 2015 yılında kaçakçılıkla mücadelede önemli başarılar elde ettik.
2015’te bir önceki yıla göre yüzde 70 artışla 2 milyar 688 milyon TL değerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır. 
Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar sonucunda, 2015 yılında toplam uyuşturucu yakalama miktarı 2,7 tona ulaşmıştır.
Bu miktarın yaklaşık yarısı Narkotik Dedektör Köpeklerimiz sayesinde ele geçirilmiştir.  
Uyuşturucu madde, silah, çay ve tütün kaçakçılığının önlenmesi ve tespitinde etkin bir şekilde kullandığımız toplam 82 dedektör köpeğimiz bulunmaktadır.
Akaryakıt Kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları bakanlığımız koordinasyonu ile devam etmektedir.
2014 yılında 157,5 milyon TL değerinde, 48 bin 952 ton akaryakıt kaçakçılığı ortaya çıkartılmış;
Bu değer 2015’te 825 milyon TL’ye ve 378 bin 935 tona ulaşmıştır.
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele konusunda oluşturulan özel ekibin etkin çalışmalarıyla, özellikle sahte fatura, belge ve teminat düzenlemek suretiyle yapılan suiistimallerin ortaya çıkarılması konusunda önemli sonuçlar elde edilmiş, çalışmalar neticesinde yaklaşık 856 milyon TL değerinde usulsüzlük ortaya çıkartılmıştır.
Kaçakçılıkla mücadelede kaçak eşyanın muhafazası ve tasfiyesine yönelik işlemler de kaçakçılıkla etkin mücadelede önemli bir etkendir.
2015 yılında 15,3 milyon paket sigara, 152 bin şişe alkollü içki, 1.339 ton çay, 44 milyon TL değerinde diğer eşya olmak üzere toplam 88,1 milyon TL değerinde eşya imhası gerçekleşmiştir.
2015 yılında Döner Sermaye İşletmelerinin gayrisafi geliri 187,5 milyon TL’dir.
Ayrıca tasfiye kapsamındaki eşyalardan gerekli şartları haiz olanlar, insani yardım, sosyal sorumluluk ve eğitime katkı projelerinde kullanılmak üzere ilgili kamu kurumlarına bedelsiz olarak tahsis edilmek suretiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
Bu kapsamda; 2013’te 3,7 milyon TL, 
20142te 2,7 milyon TL,
Ve 20152te ise 1,4 milyon TL değerinde eşya ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

Sayın Başkan ve Değerli Milletvekilleri;
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak insanımızın, şirketlerimizin, paydaşlarımızın sorunlarını çözmede, ülkemizi geleceğe taşıyacak politikaları üretmede piyasadaki tüm aktörlerle birlikte hareket ederek; bürokrasiyi azaltma ve sonuç odaklı çalışma kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz.
Bu bağlamda, ticaret erbabı ile birlikte çalışmayı, onlarla stratejik işbirliği geliştirerek birlikte değer üretmeyi önemsiyoruz.
Mevzuat ve uygulamaların, Paydaşlarımızın hazır bulunduğu bir platformda, karşılıklı etkileşim ve müzakerelerle oluşturulması ve belirlenmesini esas alıyoruz.
Bakanlık olarak kamu ve özel sektörün güçlü bir işbirliğinin önemine inanıyor ve politikalarımızı bu çerçevede belirliyoruz.
Hedefimiz; markası olan ve önemli katma değer oluşturan birçok küresel şirketimizin dünya pazarlarında yer alması, bunun yansıra küçük ve orta büyüklükte işletmelerimizin de özellikle istihdam ve kalkınmada önemli roller üstlenmesidir.
Bu kapsamda, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunumuzun en önemli özelliklerinden biri, ticaret hayatımızda elektronik ortamı daha yoğun bir şekilde kullanma imkânı getirmesidir.
Bu anlayışın bir ürünü olarak, ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin önemli bir parçası olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ni (MERSİS) başlattık.
Sistem ile şirket kuruluş ve diğer işlemlerinin basitleştirilmesi, sicil işlemlerinin elektronik ortamda, belli standartta yapılması, bilgi ve belgelerin tek noktadan hızlı ve güvenli şekilde karşılanması yönünde önemli adımlar attık.
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile gayri faal ve münfesih şirketlerin kısa sürede tasfiyesine de imkân sağladık.
Bu kapsamda, münfesih durumda oldukları anlaşılan toplam 327 bin 616 şirket ve kooperatifin ticaret sicili kaydı silinmiştir.

DÜNYADA İLK KEZ Anonim Şirket Ortaklarına ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURULA KATILMA İMKÂNI GETİRDİK.
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunla perakende sektörü uzun yıllardır beklenen yasasına kavuşmuştur.
Kanunun ikincil mevzuat çalışmaları bu tarihten itibaren Bakanlığımız bünyesinde devam etmektedir.
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik 26 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik Taslağı ile Perakendeciler Konseyi Yönetmelik Taslağı ise 4 Şubat 2016’da kamuoyu görüşüne açılmıştır.
Uygulamada pek çok soruna yol açan ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz alım satımına yönelik ikincil mevzuat çalışmalarımız da devam etmektedir.
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.
Bu Kanuna dayanılarak; “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” ile “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliği” yürürlüğe koyduk.
Lisanslı Depoculuk Sistemini ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.
Bugün ürün çeşidi 3’e  (hububat, pamuk ve zeytin), lisanslı depo sayısı 9’a ve toplam depolama kapasitesi 435 bin tona ulaşmıştır.
2015 yılı Kasım ayı içinde zeytin konusunda faaliyet izni verdik, böylece DÜNYADA İLK KEZ zeytinde lisanslı depoculuk uygulaması başlattık.
Kuruluş izni verilen 12 işletmenin daha lisans alması halinde toplam kapasitenin 932 bin 500 tona ulaşmasını öngörmekteyiz.
Lisanslı Depoculuğa Yönelik Destek Mekanizmalarını Uygulamaya başladık.
Bu kapsamda toplam 7 Milyon 441 bin TL kira desteği sağlanmıştır.
Bu sistemle, yeni bir yatırım aracı olacak elektronik ürün senetlerini de uygulamaya aldık.
Sebze ve meyve ticaretini kayıt altına alacak Hal Kayıt Sistemi’ni kurduk.
Sisteme 2015 yılında kayıtlı 37 bin 385 gerçek ve tüzel kişi tarafından 128 milyon 440 bin 722 bildirim yapılmıştır.
Bu Sistem sayesinde vatandaşlarımızın tükettikleri sebze ve meyvelerin nerede ve ne zaman üretildiğini bilmelerine imkân sağlayacak “ÜRÜN KÜNYESİ”ni uygulamaya koyduk.
Tüketicilerimiz açısından devrim niteliğinde haklar getiren Yeni Tüketici Kanunu’nu 28 Mayıs 2014’te yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanun kapsamında çıkarılması öngörülen 23 uygulama yönetmeliğinin tamamı Resmi Gazetede yayımlanarak uygulamaya konmuştur.
Bakanlık olarak hedefimiz; hem iç piyasadaki hem de ithalat aşamasındaki tüm tüketici ürünlerinin; insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile tüketicinin korunması ve %100 güvenli olmasını sağlamaktır.
Bakanlığımız 2015 yılında 2,6 MİLYON ÜRÜN DENETLEMİŞTİR.
2011 yılında Bakanlığımız sorumluluğundaki ürünlerde güvensizlik oranı %38,6 iken 2015’e geldiğimizde bu rakam % 2,9’a gerilemiştir. 
malatya haber
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Türkiye genelinde 1 milyon 619 bin 853 esnaf ve sanatkârımız bulunmaktadır.
Onların işletmekte olduğu toplam işyeri sayısı 1 milyon 744 bin 193’tür.
2015 yılında ayında Türkiye genelinde toplam 201 bin 6 esnaf ve sanatkâr işletmesi kurulmuş, 97 bin 715 esnaf ve sanatkâr işletmesi ise kapanmıştır.
2015’i bir önceki yıla kıyaslandığında açılan işletme sayısında küçük bir artış ama kapanma sayılarında %14’lük bir azalma var.
Tescil ve terkin sayılarına bakıldığında, kapanan her bir esnaf ve sanatkâr işletmesine karşılık iki tane yeni işletmenin açıldığı görülmektedir.
Cumhuriyet tarihinde ilk kez, esnaf ve sanatkârların değişim ve dönüşümünün sağlanarak desteklenmesine yönelik bir “Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi”ni hazırlayarak uygulamaya koyduk.
Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve Sayın Başbakanımızın talimatlarıyla 2015 yılında ilk kez uygulamasına başlanılan sıfır faizli kredi kullandırılması kapsamında 29 Şubat 2016 itibariyle;
 • Kaybolmaya yüz tutan mesleklerde faaliyet gösteren 123 Esnaf ve Sanatkâra 2,9 Milyon TL,
 • “3 yıllık ustalık belgesine sahip yeni girişimci 154 esnaf ve sanatkâra 5,2 milyon TL,
 • 100.000 TL Genç Girişimci kredisinden 1 kişiye 75 bin TL,
 • Ayrıca 2015 yılında başlatılan “30 Bin TL Sıfır Faizli Kredi uygulaması kapsamında 19 bin 246 esnaf ve sanatkâra 556 milyon TL,
         Sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlanmıştır.
Yine, 2002 yılı sonu itibariyle 63 bin 420 esnaf ve sanatkâr kredi kullanabilmiş iken, 29 Şubat 2016 itibariyle 374 bin 351 esnaf ve sanatkâra kredi kullandırılmıştır. 
2015 yılı içerisinde kullandırılan yeni krediler, bir önceki yılda kullandırılan 8 milyar TL kredi miktarını %23 oranında artarak, 10 milyar  TL’ye yükselmiştir.
2002 yılında 154 milyon olan Toplam kredi hacminde 100 kattan daha fazla artış sağlanmış; kredi kullanan ortak sayısı da 5,5 katına çıkmış; Toplam Kredi Miktarı 50 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Bütçeden tahsis ettiğimiz kaynakları sürekli artırarak 2015 yılı bütçesine 750 milyon liralık ödenek sağlanmıştır.
Kooperatifler Kanunu Değişiklik çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak metni kısa bir süre içinde sektörün görüşüne açılacaktır. 
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarını Yapılandırarak Faizlerini Sildik.
 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Bakanlığımızın ilişkili kurumu olan Rekabet Kurumu, yaklaşık 19 yıldır ülkemiz ekonomisi açısından önemli görevler ifa etmektedir.
Tüm mal ve hizmet piyasalarında rekabetin sağlanması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Rekabet Kurumu, sektör farkı gözetmeksizin tüm sektörlerde faaliyette bulunan teşebbüsler hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yaparak karar almakta ve gerektiği durumlarda Kanunda öngörülen cezaları uygulamaktadır.
Rekabet Kurulu, 2015 yılında toplam 304 adet nihai karar almıştır.
Bu kararlardan
 • 158’i birleşme-devralma-ortak girişim-özelleştirmeye,
 • 35’i menfi tespit-muafiyete,
 • 89’u da rekabet ihlallerine ilişkindir. 
Kurul 2015’te toplam 18,5 milyon TL idari para cezası vermiştir.
Rekabet Kurulu tarafından 2015 yılında 22 konuda soruşturma açılmış, 5 soruşturma ise tamamlanmıştır.
Rekabet Kurumu’nun önemli bir diğer görevi de rekabet savunuculuğudur.
Bu görev kapsamında Rekabet Kurumu gerek ticaret ve sanayi odaları ile ve gerekse üniversiteler ile işbirliğini artırarak rekabet kültürünün ülkemizde yaygınlaşması ve gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Rekabet Kurumu’nun bu faaliyetleri ile ülkemizde daha rekabetçi bir piyasa ortamının teşekkülü hedeflenmektedir.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyor, bütçenin hayırlı olmasını diliyorum.