Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Beyanname Onaylı Örneğinin Verilmesi

İhracat taahhüt kapatmalarında yaşanan sorunların çözümünü teminen beyannamenin onaylı örneğinin alınmasına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyen 2017/16 sayılı Genelge yürürlüğe girdi

İhracat taahhüt kapatmalarında yaşanan sorunların çözümünü teminen beyannamenin onaylı örneğinin alınmasına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenleyen 2017/16 sayılı Genelge yürürlüğe girmiştir.


2017/16 sayılı  Genelge için TIKLAYINIZ