Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrük Eşya Takip Ve Analitik Performans Programı (GET-APP)

GÜMRÜK EŞYA TAKİP VE ANALİTİK PERFORMANS PROGRAMI (GET-APP)
 
Ülke zenginliğinin ticaretten geçtiğine inanan Bakanlığımız, ihracatçımıza ve ithalatçımıza yeni bir kolaylık daha sunmaktadır: Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı (GET-APP).
GET-APP ile ihracatçılar veya ithalatçılar, eşyasına ilişkin işlemlerin ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından başlatıldığını ve tamamlandığını, bekliyorsa neden beklediğini dakika dakika görebilecektir,
İlk kez, bir ithalatçı veya ihracatçı, eşyasının gümrükteki durumunu baştan sona kadar canlı olarak takip edebilecektir. Bunun için de bir internet bağlantısı ve bir kullanıcı kodu yeterli olacaktır.
Programa ilişkin yayımlanan Genelge ve kullanım kılavuzu için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz:
 
http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/gumruk-esya-takip-ve-analitik-performans-programina-iliskin-genelge-ve-kullanici-kilavuzu-yayimlandi
 
 
Programa, Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde kayıtlı doğrudan temsilciler başvurabilecektir. O nedenle ithalatçı/ihracatçı firmaların Yükümlü Kayıt Takip Sistemindeki doğrudan temsilci bilgilerini güncellemeleri önem arz etmektedir.
Yükümlü Kayıt ve Takip sisteminde nasıl güncelleme yapılacağı aşağıdaki kılavuzda açıklanmaktadır.
http://risk.gtb.gov.tr/data/5811f42f1a79f5345c781622/YKTS%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20Kilavuzu%2022%2007%202016%20V3.pdf
 
 
Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde kayıtlı doğrudan temsilciler, aşağıdaki bağlantıdan “Yeni Başvuru”, “Mükkellef” seçeneklerini işaretleyerek, Gümrük Müdürlüğüne gitmeden programa kayıt yaptırabilir ve aynı bağlantıdan programa giriş yapabilir.
 
https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulamalar/account/login?ReturnUrl=%2fBeyannameSorgulamalar%2f