Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

İzmir Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 4 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İzmir Laboratuvar Müdürlüğü 06.09.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup 18.01.2018 tarihinde kapsam genişletme çalışmaları doğrultusunda 4 metotta daha akredite olarak toplam akredite metot sayısını 10’a çıkarmıştır.
İzmir Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında 18.01.2018 tarihinde Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
  1. ASTM D 6045; Otomatik Tristimulus Yöntemiyle Petrol Ürünleri Rengi için Standart Test Yöntemi
  2. TS EN 12147; Meyve ve Sebze Suları-Titre edilebilir asidite tayini
  3. TS EN ISO 712; Tahıl ve tahıl ürünleri-Rutubet muhtevası tayini
  4. TS EN ISO 1833-11; Tekstil-Kantitatif Kimyasal Analizler Bölüm 11: Selüloz ve Polyester Liflerin Karışımı (Sülfürik Asit Kullanılan Yöntem)
Kamuoyunun bilgisine sunulur.