Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

İzmir Laboratuvar Müdürlüğü Türkak Tarafından 5 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İzmir Laboratuvar Müdürlüğü 06.09.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup 09.06.2017 tarihinde kapsam genişletme çalışmaları doğrultusunda 5 metotta daha akredite olunmuştur.
İzmir Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
  1. ASTM D 93 TS EN ISO 2719 Parlama Noktası Tayini Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi
  2. TS EN ISO 20846 Kükürt (S) Miktarı Tayini Enerji Morötesi Floresans Yöntemi
  3. TS 1451 EN ISO 3104 Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması
  4. TS EN ISO 2171 Kül Tayini
  5. TS EN 12143 Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini.