T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Mersin Laboratuvar Müdürlüğü TÜRKAK Tarafından 5 Metotta Daha Akreditasyon Sertifikası Almaya Uygun Bulunmuştur

MERSİN LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 5 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.
 
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü 08.09.2014 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup 21.02.2018 tarihinde kapsam genişletme çalışmaları doğrultusunda 5 metotta daha akredite olarak toplam akredite metot sayısını 8’e çıkarmıştır.
Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında 21.02.2018 tarihinde Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
  1. Yoğunluk Tayini-Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi, ASTM D4052
  2. Kükürt (S) Tayini-Mor Ötesi Floresans Yöntemi, ASTM D5453
  3. Küçük Numuneler Kullanarak Birim Alan Başına Kütlenin Tayini, TS EN 12127
  4. UV'de Özgül Soğurma Tayini-Spektrofotometrik Metot, COI/T.20/Doc. No 19
  5. Tuz Tayini-Mohr Metot, TS ISO 1738
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.