Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30/5/2017 tarihli ve 30081 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmelik değişikliğinde, 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece, büyük mağaza ve zincir mağazaların satışa sundukları mağaza markalı ürünleri Yönetmeliğin 6’ncı maddesine uygun hale getirebilmeleri amacıyla 6/8/2016 tarihinden itibaren bir yıl olarak tanınan geçiş süresi iki yıla çıkarılmıştır.

Yönetmelik metni için Tıklayınız.