Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Etik Komisyonu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Etik Komisyonu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Etik Komisyonu
 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız Etik Komisyonu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Personel Dairesi Başkanlığından birer temsilciden oluşturulması, sekretarya hizmetlerinin Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi 26.12.2013 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile uygun bulunmuştur.
 

Söz konusu Komisyon Başkan ve Üyeleri ise şöyledir;

 

Başkan: Müsteşar Yardımcısı V. İsmail YÜCEL
Tel  :  0 312 449  22 40    e-mail :  i.yucel@gtb.gov.tr
 
Üye: Cumali SEMEĞİR Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başkan Yardımcısı (Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi)
Tel: 0 312 449 24 36  c.semegir@gtb.gov.tr

Üye:  Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdal KARAHİSAR
Tel  : 0 312 449 30 24      e-mail : E.Karahisar@gtb.gov.tr
 
Üye: Eğitim Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Selim ERİNCİK
Tel  : 0 312 306 77 61      e-mail : s.erincik@gtb.gov.tr
 
Üye:  Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı V. Eyüp GÖNÜLTAŞ
Tel  : 0 312 449 34 21      e-mail :  E.Gonultas@gtb.gov.tr
 
Üye: İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı V. Adnan BENLİ
Tel  : 0 312 201 68 58      e-mail : A.Benli@gtb.gov.tr
 
Üye: Personel Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Ercan ERTEKİN
Tel  : 0 312 449 15 30      e-mail : e.ertekin@gtb.gov.tr