Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Bakan Tüfenkci, Bloomberg HT canlı yayınına konuk oldu

Seçim sonrası enflasyon ve kur noktasında farklı noktalarda olunacağını belirten Bakan Tüfenkci "Bu yükselişler daha çok algısal anlayışlarla ilişkili, reel sektörle direk ilişkili değil. Biraz sakin olmak lazım." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bloomberg HT'de Ali Çağatay'ın sorularını yanıtladı. 

Son zamanlarda TL'deki değer kaybının reel ekonomiyle bağlantısı bulunmadığını belirten Bakan Tüfenkci, bu yükselişin önümüzdeki günlerde sonlanacağını, seçim sonrasında ise enflasyon ve kurda farklı noktalarda olunacağını bildirdi. 

Tüfenkci "Yapılan analizlere bakıldığında TL'nin değer kaybının ülkeye ilişkin oluşturulan negatif algılardan kaynaklandığını görebiliriz. Ekonomi üzerinden operasyon çekmeye çalışıldığını görüyoruz. Buna karşılık özellikle Merkez Bankamız ve ekonomi yönetimimiz toplantı yaparak bir takım adımlar attı. Bu anlamda alınan tedbirlerle bu yükselişin belli süre sonra durağanlaşacağını ve rüzgarın geriye doğru eseceğini görüyoruz" değerlendirmesini yaptı. 

Seçim sonrası enflasyon ve kur noktasında farklı noktalarda olunacağını belirten Bakan Tüfenkci "Bu yükselişler daha çok algısal anlayışlarla ilişkili, reel sektörle direk ilişkili değil. Biraz sakin olmak lazım. Önümüzdeki günlerden itibaren bu tersine dönecek" diye konuştu. 

Taşınmaz ticaretinde yetki belgesi dönemi 

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağına sektörle istişare halinde nihai şeklini verdiklerini ve Resmî Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk ettiklerini belirten Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Öncelikle taşınmaz ticaretiyle uğraşan kişilere yetki belgesi alma şartı getiriyoruz. Bu demek oluyor ki, taşınmaz ticaretiyle iştigal edecek tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, her bir işletmeleri için yetki belgesi alacaklar. Yetki belgesi, taşınmaz ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yetki belgesi alınabilmesi; ilgili odaya kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma, 18 yaşını doldurmuş olma, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olma, hırsızlık, dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olma gibi şartlara bağlanıyor. Bu sayede; taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri haiz olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılmasını sağlayacağız. Bu çerçevede alım satım işlemlerinde; hizmet bedeli oranının alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4’ ünden fazla olmaması;  kiralama işlemlerinde ise, hizmet bedelinin kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olmaması öngörülüyor.”

Bakan Tüfenkci, düzenlemelere uyum için sektöre tanınan süresinin ise 18 ay olduğunu ifade etti. 


Yemek Kartı düzenlemesi Başbakanlık'ta
 
Uzun bir hazırlık süreci sonunda, sektörle yoğun istişare içinde yemek kartları ile ilgili düzenlemeye son şeklini verdiklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, Yönetmelik Taslağını Resmî Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk ettiklerini kaydetti. Taslağa ilişkin bilgiler veren Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sektörde yüksek komisyon oranlarının sebebi olarak görülen yemek kartı kuruluşlarınca işverenlere uygulanan iskonto uygulamasına son veriyoruz. Yemek kartı kuruluşlarının, sözleşme yaptıkları özel ve kamu sektöründeki işverenlere, kendileri veya başka bir teşekkül üzerinden doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir iskonto uygulayamayacakları ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacaklarını hüküm altına aldık. Yemek kartı kuruluşlarının uygulayacağı komisyon oranına %6’lık üst sınır getirdik. Buna ek olarak yemek kartı kuruluşlarının esnaf ve tacirimizden komisyon dışında, uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek ve bakım bedeli ile depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep etmesinin de önüne geçiyoruz.Sektörü hukuki altyapısına kavuşturduk. Ödeme sürelerine 30 gün üst sınırı getirdik.”


Gümrük ve Ticaret Merkezleri yatırım çeken yapılar olacak 

Bakan Tüfenkci, kurulması planlanan Gümrük ve Ticaret Merkezleri hakkında da bilgi verdi:

“Gümrük ve Ticaret Merkezlerini, gümrük idareleri, antrepolar, taşıyıcılar ve diğer dış ticaret aktörlerini bir araya getirecek birer mükemmeliyet merkezi olarak tasarladık. Bu merkezlerin gümrük işlemleri açısından birçok yenilik ve avantaj içermesini öngörüyoruz. Modelin ekonomimize ve iş dünyamıza çok önemli bir artı değer yaratmasını hedefliyoruz. Model, inovasyonu temel alacak ve e-ticaretin lojistik alanda oluşturacağı yeni ihtiyaçlara ve operasyonel beklentilere cevap vermek üzere kurgulanacak. Bilişim teknolojilerini ve en modern iş ve operasyon süreçlerini hayata geçireceğimiz bu modelle ekonomik büyümeye önemli katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu merkezler, gümrük işlemlerinin hızlandırılmasının yanında; yatırım çeken, dış ticareti daha verimli ve karlı hale getiren bir sistem kurgulandı.”

Bakan Tüfenkci, ardından gümrüklerde yapılan yeniliklerden, çekte karekod uygulamasından da bahsetti.