T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakan Tüfenkci: Ticari Taşınır Rehni noterler tarafından gerçekleştirilecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun 1 Ocak 2017'de yürürlüğe gireceğini belirterek, "Kanun çerçevesinde yapılacak rehin sözleşmeleri Rehinli Taşınır Sicili'ne tescil edilecek. Sicilin kuruluş ve işleyişi, Türkiye Noterler Birliği tarafından gerçekleştirilecek." dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında, rehinli taşınır sicilinin kurulması ve sicil hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin protokol bakanlık toplantı salonunda düzenlenen törende imzalandı.

Tüfenkci, buradaki konuşmasında, KOBİ'lerin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli birer unsuru olarak işlevlerini yerine getirdiğini ve ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağladığını ifade etti.

Toplam girişimlerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'lerin en çok ticaret sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Tüfenkci, "KOBİ'lerimiz istihdamın yüzde 73,5'ini, maaş ve ücretlerin yüzde 54,1'ini ve cironun yüzde 62'sini oluşturmaktadır. 2015 yılındaki ihracatın yüzde 55,1'i yine KOBİ’lerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. KOBİ'ler güçlendikçe ekonomimiz de büyüyecektir." diye konuştu.

Bu işletmelerin finansal kuruluşlardan krediyle kaynak sağladığına dikkati çeken Tüfenkci, şöyle devam etti:
"Kredi karşılığı talep edilen teminatlar, KOBİ'lerin finansmana erişiminde önemli zorluklar oluşturmaktadır. KOBİ'lerin sermaye yapıları ağırlıklı olarak taşınır varlıklardan oluşmakta, buna karşın finansal kuruluşlar tarafından talep edilen teminatların kahir ekseriyeti taşınmaz varlıklardan meydana gelmekte. Bakanlığımızca yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, işletmelerle finansal kuruluşların talep ve beklentilerinin birbiriyle örtüşmediğini görmekteyiz. Bakanlık olarak, KOBİ'lerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına ilişkin geçtiğimiz aylarda çok önemli bir düzenleme yaptık. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu TBMM'de yasalaştı. İnşallah yasa 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren hem yürürlüğe girecek, hem de işler hale gelecek."

Kanun ile finansmana erişimde güvence olarak kullanabilecek alternatif unsurların getirildiğini söyleyen Tüfenkci, böylelikle işletmelerin varlık yapısında önemli yer tutan stok ve alacakların yanı sıra ham madde, kazanç ve iratlar, kira gelirleri, lisans ve ruhsatlar, ticari plaka ve ticari hat ile ticari projelerin teminat olarak gösterilebileceğini kaydetti.

Taşınır varlıkların getirilerinin de rehin edilebilecek unsurlar arasına alındığına işaret eden Tüfenkci, ticari ve esnaf işletmelerinin taşınır varlıklarının, varlıkların borcu karşılaması halinde işletmenin tamamı üzerinde rehin edilmesinin de önüne geçildiğini vurguladı.
Tacir ve esnafın birbirlerinin yatırımlarını finanse edebilmelerine imkan sağlandığını belirten Tüfenkci, yabancı para birimi üzerinden rehin kurulabilmesine olanak verildiğini dile getirdi. 

Kanun ile "Rehinli Taşınır Sicili" kurulmasının öngörüldüğünü ifade eden Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Yeni yılla birlikte, Kanun çerçevesinde yapılacak rehin sözleşmeleri bu sicile tescil edilecek. Ayrıca, rehin sözleşmelerinin hazırlanmasında yazılı ve elektronik alternatifler sunduk. Sicil internet portalı üzerinden elektronik imza ile rehin sözleşmesinin kurulmasına, var olan rehinlerin sorgulanmasına imkan sağladık. Böylece, diğer kanunlar gereği sicile kayıtlı olan diğer taşınır rehinlerinin verilerinin bu sicil ile paylaşılmasının ve entegrasyonunun önünü açtık. Rehinli Taşınır Sicilinin kuruluş ve işleyişi, protokol ile Türkiye Noterler Birliği tarafından gerçekleştirilecek."

- "Bakanlığımızı mahcup etmeyeceğiz"
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar da Birlik olarak yenilenme sürecinde olduklarını söyledi.
Söz konusu protokolün yeni bir başlangıç olduğunu dile getiren Tutar, "Noterler olarak ülkenin en ücra köşelerinde görev icra ediyoruz. Noterler Birliği sicili tutacak, noterlerimiz de bu sicilin işletmesine, rehinin kurulmasına, rehin işlemlerine çalışacaklar. Bu vesileyle Bakanlığımızı mahcup etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.​ 

İkinci el araç satışları, entegrasyon çalışmaları gibi işlemlere bir yenisini eklediklerini anlatan Tutar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile uzun süredir verimli şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından söz konusu protokol, Bakan Tüfenkci'nin şahitliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı ile Tutar tarafından imzalandı.

- "Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine hazırız"
Törenin sonunda bir gazetecinin Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Tüfenkci, "Güncellenmesi noktasında yetki istendi. 2017'nin ilk çeyreğinde umut ediyoruz ki görüşmeler başlar. Türkiye'nin aleyhine durumlar doğabiliyordu. Gelinen süreç içinde güncellenmediği takdirde Türkiye'nin kayıpları olacaktı. Bu noktada Gümrük Birliğinin güncellenmesinin Türkiye'nin lehine olacağı görülüyor. Bakanlık olarak, Gümrük Birliğinin yeniden yapılanması ve güncellenmesi noktasında hazırız. Türkiye olarak bir sıkıntı çekmeyeceğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.