T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Haberler

“AVM’lerle ilgili yasa çalışması yapılıyor”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''2012'de esnaf ve sanatkarımızın kullanacağı kredi miktarının geçen sene kullandığı krediyi daha da aşacağı kanısındayım. Hatta bunun 8 milyar liraya çıkabileceği kanısındayım'' dedi.

30 Nisan 2012 Pazartesi

Bakan Yazıcı İzmit Gümrük Müdürlüğü’nün Açılışını Yaptı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Gümrük ve ticaret politikalarının oluşturulması, uygulanması ile ilgili görüş bildirmek, araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma organı niteliğinde görev yapacak 'Gümrük ve Ticaret Konseyi'ni hayata geçireceğiz'' dedi.

30 Nisan 2012 Pazartesi

Bakan Hayati Yazıcı Moldova'da

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Moldova ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanarak yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere büyük bir ivme kazandıracağını bildirdi.

29 Nisan 2012 Pazar

“Moldova İle Vizeleri Kaldırma Zamanı Geldi”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile karşılıklı olarak vizeleri kaldırdığını hatırlatarak, ''Moldova ile de kaldırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu zaman alacaksa da öncelikli olarak işadamlarına ve onların Moldova'da çalıştırdığı personellerine uygulanan vizenin kaldırılmasını bekliyoruz'' dedi.

29 Nisan 2012 Pazar

“Burada, Kendimizi Evimizde Hissediyoruz’’

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Moldova'daki Gagavuz Özerk Bölgesinde, kendilerini evlerinde hissettiklerini belirterek, ''Kültürümüz, gönüllerimiz bir, ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek istiyoruz'' dedi.

29 Nisan 2012 Pazar

“Ürün Güvenliği İçin Yeni standartlar Belirledik”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ürün güvenliği kapsamında, çocuk giysileri, tekerlekli bebek arabaları, yürüteçler, beşikler, karyolalar gibi çocuk bakım ürünleri ile kırtasiye ürünlerinde boğulma, yaralanma, alevlenme risklerine karşı standartlar belirlediklerini bildirdi.

29 Nisan 2012 Pazar

Toptancı Hallerinin Geleceği Konuşuldu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, toptancı hallerinin mülkiyetinin hal esnafına verilebilmesine imkan sağlayacak düzenlemeye sıcak baktıklarını bildirdi.

19 Nisan 2012 Perşembe

Tüketici Ödülleri Sahiplerini Buldu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, son zamanlarda, başta televizyon kanalları olmak üzere birçok mecrada yer alan bal reklamlarının dikkatini çektiğini ve incelenmesini istediğini belirterek, ''Reklam Kurulu tarafından incelenen bu balın üreticileri hakkında gerekli işlemler uygulandı'' dedi.

13 Nisan 2012 Cuma

Türk Tüketicisine Dünya Stabdardında Koruma

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yaptıkları yasal düzenlemeler sayesinde bugün Türk tüketicisine dünya standartlarında koruma sağlandığını belirterek, ''Hatta tüketicilerimize bazı konularda AB ülkelerinden daha ileri seviyede koruma sağlamış olduk'' dedi.

09 Nisan 2012 Pazartesi

''Parlamento da Hükümet de Abesle İştigal Etmez”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) yapılış amacına işaret ederek, ''Parlamento da hükümet te abesle iştigal etmez. Bir ülkenin bütün düzenlemelerinin, anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik veya ikincil düzenlemeler olsun bütün bunların amacı bu düzenlemelerin hedefi olan insanların faaliyetlerini kolaylaştırmak, rekabet gücünü

06 Nisan 2012 Cuma