Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Bakan Yardımcısı Çiftci, Proje Toplantısını gerçekleştirdi

Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci koordinasyonunda yürütülen Bakanlık Projeleri Toplantılarına, projelerden sorumlu Birim Amirleri ve proje koordinatörlerinin katılımıyla devam edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci´nin talimatlarıyla oluşturulup  başlatılan ve Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci koordinasyonunda yürütülen Bakanlık Projeleri Toplantılarına, projelerden sorumlu Birim Amirleri ve proje koordinatörlerinin katılımıyla 16 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantı ile devam edildi.    
    
Bakan Tüfenkci´nin talimatlarıyla 2016 yılı Mart ayında başlatılan ve koordinasyonu Bakan Yardımcı Fatih Çiftci tarafından yürütülen Bakanlık Proje Ekibi çalışmaları devam etmektedir. Bilindiği üzere Mart 2016´da Bakanlığımız birimlerinden 44 kişilik bir Proje Ekibi oluşturulmuş, söz konusu Proje Ekibi tarafından Bakanlığımız faaliyetlerini ileriye taşıyacak, hizmetlerde etkinliği artıracak ve vatandaş memnuniyetini artıracak ve yasal ticareti kolaylaştıracak fikirlerin projelendirilmesi talimatlandırılmıştı.
 
Yürütülen çalışmalar sonucunda Bakanlık Proje Ekibi tarafından 45 proje önerisi sunulmuş, bunlardan 24 proje´ye devam edilmesi Bakan Tüfenkci tarafından uygun bulunmuş, Ağustos 2016 itibariyle söz konusu projeler sorumlu birimlere tevdi edilmiştir. Her bir proje için çalışma grupları oluşturulmuş, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda 134 bakanlık personeli proje çalışmalarında görevlendirilmiştir.
 
Bakan Yardımcısı Çiftci tarafından koordine edilen projeler sorumlu birimler tarafından aylık periyotlarla güncelleniyor, Bakan Yardımcılığı Makamı bünyesinde kurulan Değerlendirme Komisyonu tarafından projeler hakkında haftalık bilgi alınıyor ve projelerin geldikleri aşamalarla ilgili birim amirleriyle birlikte değerlendirme toplantıları yapılıyor.
 
Halihazırda devam eden çalışmalar kapsamında 24 projeden bugüne kadar neticelendirilen İngilizce Web Sitesi Projesi, Antrepo Rejiminin Sistemde Etkin İzlenebilirliği Projesi, Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Projesi, Ahilik Sigortası Projesi ve Taşra Personeline Mevzuat Eğitimi Projeleri haricinde 10 projenin de 2017 yılı sonuna bitirilmesi planlanmaktadır.