T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Bakan Yardımcısı Çiftci, Ulaştırma Sektörü Bilgilendirme Toplantısı´nın açılışını yaptı.

Esnaf ve Sanatkâr Özelinde Sektör Analizleri Projesi” kapsamında Sektörel Bilgilendirme Toplantılarının ilki 5 Temmuz 2017 tarihinde Afyon Güral Otel´de Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci tarafından açılışı yapılan Ulaştırma Sektörü Bilgilendirme Toplantısı ile gerçekleştirildi.

Esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği sektörlerde detaylı sektör analizleri yaparak mevcut durumlarını ortaya koymak ve gelecek projeksiyonlarını çizmek üzere Halkbank’ın sponsorluğunda 8 Nisan 2015 tarihinde Esnaf ve Sanatkâr Özelinde Sektör Analizleri Projesi hayata geçirilmiş, Proje çalışmaları kapsamında yurtiçi mevcut durum analizi, yurtdışı incelemeleri ile çalışmaların derlenmesi ve politika önerilerinin belirlenmesi faaliyetleri yürütülmüştü. Yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının ilgili meslek kuruluşlarına aktarılması, sektöre ilişkin yeni düzenlemeler hakkında bilgi verilmesi amaçlarıyla yapılması planlanan sektörel bilgilendirme toplantılarının ilki 5 Temmuz 2017 tarihinde Afyon Güral Otel´de Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci tarafından açılışı yapılan Ulaştırma Sektörü Bilgilendirme Toplantısı ile gerçekleştirildi.
 
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında Ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri olan esnaf ve sanatkârların karşılaştığı sıkıntıları çözmek için hükümet olarak var güçleriyle çalışmakta olduklarını belirterek “Esnaf ve sanatkârlarımızın değişen ekonomik koşullara ayak uydurabilmeleri için günlük politikalarla değil, uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerektiğinden hareketle 2015 yılı itibariyle Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri projesini faaliyete geçirdik. Bu proje kapsamında esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği alanlarda geniş kapsamlı, detaylı, inceleme ve analizler yapılarak gelecek vizyonunun ve yol haritasının belirlenmesi için meslek kuruluşlarımızın da destekleriyle çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. İlk etapta bitirdiğimiz dört projeden birisi olan “Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Ulaştırma Sektörü Analizi Projesi” ile 400 binin üzerinde esnafımızın faaliyet gösterdiği ulaştırma sektörünün detaylı analizini gerçekleştirdik” dedi.
 
Odak grup toplantılarından anket çalışmalarına, dünyadaki iyi örnek incelemelerinden yurtiçi mevzuat taramasına kadar hemen her alanda çeşitli faaliyetler yürütüldüğünü ifade eden Çiftci“Sahaya inmeden masa başında yapılan çalışmaların doğru sonuçlara ulaşmayacağını düşündüğümüzden Bakanlık olarak bütün bu çalışmaları yaparken en büyük paydaşımız esnaf ve sanatkârlar oldu. 2 yıllık süreçte 600 Oda başkanı odak toplantılarında dinlendi. 4 bin 400 esnafa ve 4 bin müşteriye anket uygulandı. Esnafımızı birebir dinleme fırsatı bulduk. Taksi şoförünün, minibüs şoförünün kısacası sektör temsilcisi bütün esnafların ne sorunu varsa bu çalışmada ortaya çıkardık. Bu çalışmalar sonucunda sektörün sorunlarını ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini ortaya çıkarıp, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştık. Esnaf ve sanatkârın sorunlarına, ihtiyaçlarına ilgisini eksik etmeyen sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayın Başbakanımızın himayelerinde Bakanlık olarak bu sorunların çözülmesi adına sürekli takipte olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.
 
Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde AK Parti Hükümetleri döneminde esnaf ve sanatkârlara yönelik gerçekleştirilen hizmetlere de değinen Çiftci, “Esnafın kullandığı kredi faizleri % 47’den,  % 4-5’e düşürüldü, kredi üst limitleri 150 bin TL´ye çıkarıldı. Kredi kullanan esnaf sayısı rekor seviyelere ulaştı, esnaf ve sanatkârlar ile kefillerinin borçları yeniden yapılandırıldı. Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu yürürlüğe koyduk. Esnaf ve sanatkârlar için ilk kez 2010 yılında yol haritası ortaya konuldu. Esnaf ve sanatkârlarımız lehine vergi mevzuatında değişiklikler yapıldı. 8 bin TL´ye kadar olan kazançtan vergi alınmıyor, sosyal güvenlik destek primi kaldırıldı, ulaştırma sektöründeki esnafa ÖTV istisnası getirildi. Sigorta primlerinde 5 puanlık indirim sağlandı. Sicil affı, taşınır rehni imkanı getirildi, esnaf ahilik sandığı kuruldu. Daha burada sayamadığım birçok düzenlemeyii AK Parti hükümetleri olarak esnaf ve sanatkârlarımıza sağladık” dedi.


2002 yılında 153 milyon TL olan kredi kullandırım oranını 30.06.2017 sonu itibarıyla 21 milyar 510 milyon 530 bin TL düzeyine çıkardıklarını ifade eden Çiftci“Bu çalışmalar neticesinde inşallah, yarını esnaf ve sanatkârlarımız için daha güzel, daha kazançlı ve daha güvenli kılmak hedefindeyiz. Ayakları yere sağlam basan politikalarla sizlerin işlerini kolaylaştırmak ve artırmak niyetindeyiz. Bu açıdan sektör analizi projemiz bir gelecek projesi bir vizyon projesi olmuştur ve Bakanlığımızın en önemli projeleri arasında yerini almıştır” diyerek sözlerine son verdi.