Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Kooperatifçilikte 5 Yıllık Yeni Strateji Yolda

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012 - 2016 yılları arası uygulanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planını tamamladı, 2018-2023 yılları arasında uygulanacak yeni 5 yıllık eylem planına kilitlendi.

Yeni eylem planı, 2012 - 2016 yılları arası uygulanan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının sonuç değerlendirme toplantısında gündeme geldi.

Değerlendirme ve Yönlendirme Komitesi toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı başkanlık etti.

Toplantıya, komite üyeleri; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna, Türk Kooperatifçilik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Ersoy, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Muammer Niksarlı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu katıldı.
 
Toplantıda öncelikle 2012 - 2016 yıllarını kapsayan eylem planının değerlendirilmesi yapıldı.

Plan kapsamında 30 bin kişiye kooperatifçilik eğitimi ve sertifika verildi. 2 kanun değişikliği ve 9 tebliğ olmak üzere 11 adet mevzuat çıkarıldı. 9 proje gerçekleştirildi, 52 akademik tez yazıldı, yeni türlerde 178 kooperatif kuruldu, kooperatif üst birliklerince 21 strateji belgesi hazırlandı, üniversitelerde 28 anabilim dalı açıldı.

Toplantının sonunda 2012-2016 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın kapatılmasına, değişen ekonomik hayata ilişkin yeniliklerin değerlendirildiği, yeni nesil kooperatiflerin desteklendiği ve teşvik edildiği kooperatifçilik mevzuatı değişikliğine ilişkin çalışmaların yapılması amacıyla 2018-2023 yılları arasını kapsayacak yeni bir “Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlıklarına başlanmasına karar verildi.