T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Müsteşar Aşcı, Dünya Gümrük Örgütü Konseyi 129/130. Dönem Toplantısına katıldı

182 üyesi bulunan Dünya Gümrük Örgütü’nün (DGÖ) Konsey toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen Müsteşar Cenap Aşcı başkanlığındaki heyet katıldı.

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Konseyi 129/130. Dönem Toplantısı, 6-8 Temmuz 2017 tarihleri arasında Brüksel’deki Dünya Gümrük Örgütü Merkezi’nde gerçekleştirildi.

182 üyesi bulunan Dünya Gümrük Örgütü’nün (DGÖ) genel kurulu niteliğindeki, en üst düzey karar alma organı olan Konsey toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen Müsteşar Cenap Aşcı başkanlığındaki heyet katıldı.

Ulusal gümrük idarelerinin küresel düzeyde uygulanacak politika ve uygulamalarını belirleyerek karar aldıkları, en üst düzey temsilcilerinin bir araya geldiği Konsey toplantısının bu yılki oturumuna, Dünya Gümrük Örgütü’nün 65. Kuruluş yıldönümü olması nedeniyle özel önem atfedildi.

Toplantıda; DGÖ’ye son üye olarak katılan Kosova ve müteakip üyelikler, güvenlik girişimi, yasadışı nakit akışları ile mücadele, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında yapılan çalışmalar ve kapasite artırımına yönelik programlar ile gümrük ve vergi makamları arasında işbirliği gibi konularda durum değerlendirmesi yapıldı, geleceğe dönük politikalar onaylandı.

Ayrıca, eşyanın tarife sınıflandırmasına ilişkin Armonize Sistem Komitesi’nin kararlarına yönelik son dönemlerde yaşanan ihtilaflı konular nedeniyle süreçlerin tıkanması sorununu çözmek üzere, ilgili komite kararlarına 2 kereden fazla ihtirazı kayıt konulmaması yönünde karar alındı.

8 Temmuz 2017 tarihinde Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezi’nin, Dünya Gümrük Örgütü’ne akredite bölgesel merkez olarak olmasına ilişkin DGÖ Genel Sekreteri Mukiriya ile Müsteşar Aşcı tarafından Mutabakat Zaptı imzalandı.

Toplantıya üye ülkelerin gümrük idarelerinin yanı sıra diğer uluslararası kuruluşlar ile özel sektör temsilcileri de gözlemci olarak katıldı.

Yeni Dönem Konsey Başkanlığı’na yönelik yapılan seçimlerde ise Uruguay Gümrük İdaresi Başkanı Enrique Canon Konsey Başkanı olarak seçildi. Avrupa Bölgesi Başkanlığı’nı ise Rusya Federasyonu Gümrük İdaresi Başkan Yardımcısı Ruslan Davydov üstlendi.

 Müsteşar Aşcı, ayrıca Brüksel Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı ve DGÖ Genel Sekreteri Mukıriya ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.