Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaretin Kolaylaştırılması Genel Kurulu 2. Toplantısı gerçekleştirildi

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 2. Genel Kurul toplantısı, Müsteşar Cenap Aşcı ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel eş başkanlığında gerçekleştirildi.

Ticaretin kolaylaştırılması alanında faaliyet gösteren kamu kurumu ve özel sektör arasında işbirliğini öngören Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 2. Genel Kurul toplantısı, 27 Aralık 2017 tarihinde Ankara Mövenpick Otel’de gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel eş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kurul üyesi 18 kurum ve kuruluştan üst düzey yöneticiler ile Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Demiryolu Taşımacılığı Derneği gibi sivil toplum örgüleri temsilcileri de hazır bulundu.

Genel Kurul’da, 19 Nisan 2017 ve 6 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Teknik Komite toplantılarında alınan kararlar değerlendirildi, Teknik Komite tarafından Onay’a sunulan Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve 5 Yıllık Eylem Planı görüşüldü, kurulan çalışma grupları raporları kabul edildi.

Anılan toplantıda, taslak nitelikteki Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve 5 Yıllık Eylem Planı’nın, kurul üyelerinden alınacak ilave görüşler çerçevesinde Teknik Komite tarafından yeniden gözden geçirilmesi ve 1 Mart 2018 tarihinde yapılması planlanan Genel Kurul III. Toplantısında Onay’a sunulmasına karar verildi.

3 Aralık 2016/27 tarih ve sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak, ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek etkinliği sağlama amacını taşıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında ilgili kamu kurumları ve özel sektör çatı kuruluşları dahil olmak üzere 18 üyeye sahip olan Kurul, ülkemizin ticaretin kolaylaştırılması politikasının oluşturulmasında etkin bir şekilde çalışarak kamu-özel sektör işbirliğinin en etkin örnekleri arasında yer alıyor.

Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Eylem Planı’nın 1 Mart 2018 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında onaylanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.