T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Müsteşar Cenap AŞCI
Müsteşar
1967 Aksaray doğumludur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında 2002-2004 yılları arasında yapmıştır.

1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığına, 1993 yılında Gümrük Müfettişliğine, 2000 yılında da Gümrük  Başmüfettişliğine atanmıştır.
 
Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü görevlerini müteakiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştır.
 
28.08.2015 tarihinde kurulan 63. Hükümette (Geçici Bakanlar Kurulunda) Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştır.
 
2001 yılında ABD’de “NAFTA örgütünün yapısı, dış ticaret hacmi ve üye ülkelerin ekonomik gelişmesine etkisi” konularında inceleme çalışması ile yüksek lisans eğitimi sırasında da “Amerika Birleşik Devletlerinin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Kara Parayla Mücadele Kurumunun yapısı, örgütlenmesi ve mücadele yöntemleri” hakkında inceleme ve araştırma çalışmasını yapmıştır.
 
Avrupa Birliği-Türkiye üyelik müzakereleri Gümrük Birliği Faslı Çalışma Grubu, Avrupa Birliği Nakit Kontrolleri Çalışma Grubu ile Almanya-Türkiye Gümrük İdareleri Eşleştirme Projesi İdari Yapının Güçlendirilmesi Grubu üyeliklerinde bulunmuştur. EGO Genel Müdürlüğünde Toplu İş Sözleşmelerinde genel koordinatörlük, Memur ve İşçi Disiplin Kurulu Başkanlıkları görevlerini ifa etmiştir. 

İhracatı teşvik, yatırım teşvik, devlet yardımları, ihracatın kolaylaştırılması, işlemlerin basitleştirilmesi, gümrük idaresinin modernizasyonu, gümrük ve kaçakçılık kanunu değişiklikleri, tek durakta kontrol projesi başta olmak üzere, gümrük, dış ticaret, kaçakçılıkla mücadele, yatırım ortamının iyileştirilmesi konularında çalışmalar yapmıştır.
 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Vakfı, Aksaraylılar Derneği, Gümrük Müfettişleri Derneği üyesidir.

İngilizce bilen Cenap AŞCI evli ve 3 çocuk babasıdır.