Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

İsmail YÜCEL

Müsteşar Yardımcısı

 


İsmail YÜCEL
Müsteşar Yardımcısı

 
1967 yılında Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) İlçesi Akçalı (Sosük) Köyü’nde doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Kemaliye’de tamamladı. Zonguldak Ticaret Lisesinden mezun oldu. Daha sonra sırasıyla; Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu İşletme (Ön lisans), Anadolu Üniversitesi İktisat (Lisans) ve Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programlarından mezun oldu.

1989 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Ankara Defterdarlığı’nda memuriyete başladı. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yaptı (1990-1991). TBMM’de Milletvekili Danışmanlığı görevinde bulundu (1993-2002). Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde sırasıyla; Bakan Danışmanı (2002-2003), Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı (2003-2004), Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdür Yardımcısı (2004-2007), İç Ticaret Genel Müdürü  (2007-2011), 2009 yılında vekaleten (üç ay) Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü olarak görevler yürüttü.

2011 yılında gerçekleştirilen Bakanlıkların yeniden yapılandırılması sonrasında; iç ticaret hizmetlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmeye başlamasıyla birlikte, bu Bakanlık bünyesinde İç Ticaret Genel Müdürü (2011-2013) ve Müsteşar Yardımcısı (2013- 2015) olarak görevlerini yürüten İsmail Yücel, bir süre de Bakanlık Müşaviri (2015-2016) olarak görev yaptı.

Halen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olan İsmail Yücel, Tariş Üzüm Birliği Denetim Kurulu Üyeliği (2004-2007) ve Türk Standartları Enstitüsü Teknik Kurulu Danışmanlığı (2004-2007) yaptı.

İsmail Yücel,  10 uncu (2014-2018) ve 11 inci (2019-2023) 5 yıllık Kalkınma Planı Ticaret Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı olarak da görev yapıyor.

3 Ağustos 2016 tarihinde yeniden vekaleten yürütmeye başladığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine 29 Nisan 2018 tarih ve 30406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/145 sayılı Kararla asaleten atandı ve halen bu görevi yürütüyor.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler:
  • Kemaliye (Eğin) Kültür ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
  • Fenerbahçe Spor Kulübü Üyesi
  • Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
  • Ankara Üniversiteliler Derneği Üyesi
  • Kemaliye (Eğin) Kültür ve Kalkındırma Derneği Üyesi
  • Akçalı (Sosük) Köyü Kültür, Kalkındırma Birlik ve Dayanışma Derneği Üyesi
 

 

İletişim: +90 312 449 22 40- 41
E-posta: 
i.yucel@gtb.gov.tr