T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Remzi AKÇİN

Müsteşar Yardımcısı

Remzi AKÇİN
Müsteşar Yardımcısı

 

11.04.1966 tarihinde Ordu-Gölköy’de doğdu. Burada başladığı ilköğrenimini Kocaeli-İzmit’te tamamladı. Ortaokul ve liseyi İzmit’te 1983 yılında bitirdi. Aynı yıl başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu.

25.04.1988 tarihinde Stajyer Gümrük Kontrolörü olarak başladığı çalışma hayatına, 1991 yılında Gümrük Kontrolörü, 1998 yılında ise Gümrük Başkontrolörü olarak devam etti. 29.02.2000 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı,  30.05.2005 tarihinde Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı oldu.  

Bu süreçte, ülkemiz Gümrük Mevzuatının, AB Gümrük Mevzuatına uyumunu sağlayan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ikincil düzenlemelerin hazırlanmasının yanı sıra, “Gümrük Laboratuarlarının Modernizasyonu”, “Kara Sınır Kapılarının Ortak Kullanımı”, “Batum Havalimanının Ortak Kullanımı”, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Geçişi” çalışmalarına aktif katılım sağlamış ve “Bağlayıcı Tarife Bilgisi”nin ülkemizde uygulamasına öncülük etmiştir.

31.01.2011 tarihinde Gümrükler Genel Müdürü olarak atandı ve bu görevin yanı sıra  Bakanlık “Yap-İşlet-Devret Kurulu”, “Yüksek Disiplin Kurulu” üyelikleri ile “Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu”, “Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu”, “Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu”, “Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurulu” ve “Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu” üyeliklerini yürüttü.

03.10.2013 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı ve halen bu görevi sürdürmektedir. Aynı zamanda “AB Daimi Temas Noktası“, “Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu”, “YOİKK Yönlendirme Komitesi”, “Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu”, ”Kayıtdışı Mücadele Kurulu” üyeliklerini yürütmektedir.

Birçok dergide gümrük mevzuatı ile uygulamaları hakkında makalesi mevcut olup “Avrupa Birliği'nde Gümrük Rejimleri ve Rejim Beyanları", "Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri", "Açıklamalı 1615 Sayılı Gümrük Kanunu", "Açıklamalı 4458 Sayılı Gümrük Kanunu”, “Dış Ticaret ve Gümrük” isimli 5 adet kitabı bulunmaktadır. Ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğünün köklü geçmişine ışık tutan “Dünden Bugüne Gümrükler Genel Müdürlüğü (1909-2012)” adlı çalışmanın da hazırlanmasına öncülük etmiştir.

Remzi AKÇİN, evli ve iki çocuk babasıdır.


İletişim: +90 312 449 22 50-51
E-posta: r.akcin@gtb.gov.tr