T.C.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Sezai UÇARMAK

Müsteşar Yardımcısı

Neşet AKKOÇ Müsteşar Yardımcısı
Sezai UÇARMAK
Müsteşar Yardımcısı
 

1964 yılında Ordu-Korgan’da doğdu.

İlkokulu Korgan’da ortaokul ve liseyi 
Samsun’da 1983 yılında tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl girdiği T.C.G
ümrük Bakanlığı Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı Bakanlıkta Gümrük Müfettişi, Gümrük Müsteşarlığının oluşturulmasından sonra Gümrük Müfettişi ve Gümrük Başmüfettişi olarak çalıştı. 1994-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda ’Gümrük ve Dış Ticaret’ konularında dersler verdi. 2000-2001 arasında bir yıl süre ile ABD’de ‘İkinci Muayene ve Sonradan Kontrol’ konularında incelemelerde bulundu. Haziran/2003-Aralık/2005 arasında Gümrükler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs/2008’e kadar Gümrük Başmüfettişi olarak görev yapan Sezai Uçarmak belirtilen tarihten Kasım 2011’e kadar Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 12.11.2011 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı.

Halen Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sezai Uçarmak evli ve 3 çocuk babasıdır.


İletişim: +90 312 449 22 60
E-posta: S.Ucarmak@gtb.gov.tr