Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Diğer Yayınlar

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

04 Temmuz 2013 Perşembe

YOİKK Eylemleri

YOİKK Eylemleri

04 Temmuz 2013 Perşembe

SGB.Net Sistemi

SGB.Net Sistemi

04 Temmuz 2013 Perşembe

Standart Dosya Planı

Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek, ihtiyaç halinde bu belgelere kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlamak amacıyla; 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı konulu Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır.

04 Temmuz 2013 Perşembe

KBS Taşınır Klavuzu

KBS Taşınır Mallar Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu

04 Temmuz 2013 Perşembe

İl Ticaret Müdürlükleri Haberleşme ve Kimlik Kodları

Bakanlığımız İl Ticaret Müdürlükleri Haberleşme ve Kimlik Kodları

04 Temmuz 2013 Perşembe

NCTS Yükümlü Kullanıcı Kılavuzu

Ülkemizin 01/01/2012 tarihinde başlayan ulusal uygulama 01/12/2012 tarihinden itibaren Ortak Transit Sözleşmesine taraf olunması nedeni ile ulusal transit işlemleri TR Rejimi olarak...

04 Temmuz 2013 Perşembe

Transit El Kitabı

AB’nin Transit Eylem Planı Ortak Transit ve Topluluk Transit Rejimlerini ayrıntılı bir şekilde tanımlayan ve gerek gümrük idarelerinin gerek ticaret erbabının rollerini açıklayan bir El Kitabının hazırlanmasını gerektirmiştir.

04 Temmuz 2013 Perşembe

Taşınır Mallar Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu

Taşınır Mallar Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu

04 Temmuz 2013 Perşembe