Türkiye Cumhuriyeti

TİCARET BAKANLIĞI

Transit El Kitabı

AB’nin Transit Eylem Planı Ortak Transit ve Topluluk Transit Rejimlerini ayrıntılı bir şekilde tanımlayan ve gerek gümrük idarelerinin gerek ticaret erbabının rollerini açıklayan bir El Kitabının hazırlanmasını gerektirmiştir.

Giriş 

AB’nin Transit Eylem Planı Ortak Transit ve Topluluk Transit Rejimlerini ayrıntılı bir şekilde tanımlayan ve gerek gümrük idarelerinin gerek ticaret erbabının rollerini açıklayan bir El Kitabının hazırlanmasını gerektirmiştir.  El Kitabının amacı transit rejiminin işleyişinin ve farklı katılımcıların rollerinin daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. El Kitabı ayrıca transite ilişkin düzenlemelerin uyumlu bir şekilde uygulanmasını ve tüm operatörlere eşit bir şekilde muamele edilmesini sağlayacak bir araçtır.

Aşağıda yer alan metin El Kitabının ilk olarak yayımlandığı Mayıs 2004 tarihinden bu yana yapılan tüm güncellemeleri içeren birleştirilmiş metindir. 

El Kitabı dokuz temel bölümden oluşmaktadır: Genel Giriş; Eşyanın Statüsü; Teminatlar; Standart Transit Rejimi NCTS (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi); Kağıt Usul; Basitleştirmeler; İbra ve Araştırma Usulü; Borç ve Tahsilat; ve TIR rejimi.

Topluluk ve Ortak Transit sistemlerindeki yeni gelişmelere paralel olarak El Kitabı güncellenecektir. 

El Kitabı yasal açıdan bağlayıcılığı bulunmayan açıklayıcı bir belgedir ve ortak transit rejimini uygulayan tüm gümrük makamları için transit düzenlemelerine ortak bir yorum getirmektedir. Transite ilişkin yasal hükümlerin yanı sıra gümrük mevzuatına ilişkin diğer hükümler de El Kitabında yer alan hususlardan önce gelmektedir ve her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Sözleşmelerin ve AB yasal enstrümanlarının orijinal metinleri Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan metinlerdir. Avrupa Topluluğu Adalet Divanının Kararları ise, Adalet Divanı ve Avrupa Topluluğu İlk Derece Mahkemesinin önündeki davaların raporlarında yer alan orijinal metinlerdir.  

El Kitabının yanı sıra ulusal talimatlar veya açıklama notları da bulunabilir. Bu talimat ve notlara her bölümün 6 ncı paragrafında ilgili ülkede yayımlandığı haliyle yer verilebilir veya bunlar ayrı bir şekilde yayımlanabilir. Ayrıntılı bilgi için ulusal gümrük idarenize başvurabilirsiniz.

Brüksel, 1 Temmuz 2010
 

 

 
Ekli Dosyalar
1 Transit El Kitabı (PDF Versiyonu) Dosyayı İndir
2 Transit El Kitabı (Microsoft Word Versiyonu) Dosyayı İndir